Teória informácie, akademický rok 2022/2023

Zadanie druhého testu

Zadanie testu si po zadaní Vášho osobného čísla môžete stiahnuť nižšie.

Pokyny na vypracovanie a odovzdanie sa Vám zobrazia na stránke so zadaním.Teória informácie, akademický rok 2021/2022

Teória informácie, akademický rok 2019/2020


Organizácia cvičení z predmetu Teória informácie a spôsob komunikácie počas vírusového obdobia

Milí študenti,

pevne verím, že ste všetci v poriadku. Keďže pravdepodobnosť, že sa ešte tento semester budeme môcť stretnúť osobne je prakticky rovná nule, dovolil som si presnejšie sformulovať organizáciu práce a podmienky získanie bodov počas semestra:

  1. Určite študujte materiály z prednášok, ktoré má pán docent Palúch zverejnené na svojich www stránkach http://frcatel.fri.uniza.sk/users/paluch.
  2. Všetky materiály na cvičenia, ktoré pripravím ja (t.j. riešené príklady pravdepodobne formou videonávodov) budem dávať na túto svoju www stránku k predmetu (https://mayor.fri.uniza.sk/ti/). Na najdôležitejšie veci Vás budem upozorňovať aj hromadným e-mailom cez vzdelávanie.
  3. Vedenie fakulty odporúča, aby sme vo vyučovacom procese využívali MS Teams. Pravdepodobne ste dostali inštrukcie, ako program spustiť a prihlásiť sa školským kontom. Ak ste to zvládli, požiadajte prosím o zaradenie do tímu edu-fri-ti pomocou kódu m71mast alebo odkazu https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afbd6313397624e33a0cc24f09c8c709d%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c60b026-0704-43d2-9e91-b3e3af7c31e7&tenantId=8324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e.
  4. Ja potom budem členstvo v tíme priebežne potvrdzovať. Môžeme tento nástroj využívať na konzultácie nielen so mnou ale aj medzi vami navzájom a prípadne aj na zdieľanie všetkého možného. Ja sám ho zatiaľ moc používať neviem, ale naučím sa.
  5. Zápočtové testy som sa rozhodol zmeniť na domáce úlohy – úlohy budú dve a budú rovnaké ako testy minulý rok (akurát s inými číslami a aj rozmerom). Každému vygenerujem náhodné zadanie, ktoré si po zadaní osobného čísla stiahne z mojej stránky a doma v kľude a samostatne vypracuje. Na vypracovanie zadania bude týždeň od zverejnenia a výsledky mi budete posielať e-mailom (najlepšie zošit v tabuľkovom procesore vo formáte ODS alebo XLS alebo len obyčajný textový súbor prípadne oskenovaný papier...). Ja vám potom po opravení odpoviem tiež e-mailom. Prvý test zverejním po veľkonočných sviatkoch a na zverejnenie vás upozorním aj hromadným e-mailom cez vzdelávanie.
  6. Akékoľvek otázky alebo námety mi bez zbytočného rešpektu posielajte do kanálu predmetu v MS-Teams alebo e-mailom na adresu tomas.majer@fri.uniza.sk.

Prajem vám pevné zdravie!

Tomáš Majer

Minulý akademický rok 2018/2019

Prve cvicenie

Zosit v Calc z prveho cvicenia.

Druhe cvicenie

Zosit v Calc z druheho cvicenia.

Tretie cvicenie

Zosit v Calc z tretieho cvicenia.

Stvrte cvicenie

Zosit v Calc zo stvrteho cvicenia.

Piate cvicenie

Zosit v Calc z piateho cvicenia.

Sieste cvicenie

Jupyter notebook zo siesteho cvicenia. Nahlad na Jupyter notebook zo siesteho cvicenia (HTML). Slovensky text na analyzu.

Siedme cvicenie

Prvý zápočtový test

Osme cvičenie

Zošit v Calc z ôsmeho cvičenia.

Deviate cvičenie

Zošit v Calc z deviateho cvičenia.

Desiate cvičenie

Zošit v Calc z desiateho cvičenia.

Jedenáste cvičenie

Zošit v Calc z jedenásteho cvičenia.

Posledné cvicenie

Druhý zápočtový test

Opravný test

Prvý zápočtový test

Druhý zápočtový test

Teória informácie minulý rok

Prve cvicenie

Zosit v Calc z prveho cvicenia.

Druhe cvicenie

Zosit v Calc z druheho cvicenia.

Tretie cvicenie

Zosit v Calc z tretieho cvicenia.

Stvrte cvicenie

Zosit v Calc zo stvrteho cvicenia.

Piate cvicenie

Sieste cvicenie

Siedme cvicenie

Osme cvicenie

Zadania druhého testu
Zadania na rok 2017

Prvý test

Druhý test


Zadania na rok 2016

Prvý test

Výsledky testu sú zapísané na vzdelávaní https://vzdelavanie.uniza.sk.

Vzorové riešenie: ti_test1_riesenie.xlsx.

Druhý test


Staré zadania z roku 2015

Prvý test

Riesenie prvej ulohy prvého testu

Druhý testu

Príklad implementácie algoritmu Huffmanovho kódu


Teória informácie (2014)

Zadania prvého testu

Zadania druhého testu

Priklad vypoctu lin. kodu.

Výsledky zápočtových testov.

Staré zadania z roku 2013

Prvé testy

Riesenie prveho testu

Druhé testy