Semestrálne práce

Cieľom semestrálnej práce je naučiť sa riešiť zadaný problém. Možností riešenia je vždy niekoľko, v našom prípade to väčšinou znamená niekoľko rôznych open source softvérových produktov zabezpečujúcich nejakú službu. Riešenie problému nemusí znamenať (a to od vás ani nechceme) vytvoriť nové programové vybavenie. Dôležité je problém čo najlepšie pochopiť, nájsť vhodné programy na jeho riešenie, dokázať tieto programy nainštalovať, nakonfigurovať, možno trochu upraviť, prispôsobiť lokálnym potrebám. No a samozrejme otestovať a porovnať a o získané poznatky sa podeliť s nami (učiteľmi) a aj so svojimi spolužiakmi.

Výstupom by mal byť návod na použitie, najlepšie formou prezentácie alebo www stránky, ktorú by sme mohli zverejniť na internete. Svoju prácu nám všetkým na cvičení osobne predstavíte a samozrejme o tom aj podiskutujeme. Dôležité je pre každú možnosť (softvérový produkt) zhodnotiť výhody a nevyhódy a na záver to zhrnúť - urobiť nejaké odporúčanie, kedy je čo vhodné (napríklad v závislosti od výpočtového výkonu, počtu používateľov, rozsahu databázy a pod.).

Na prácach by ste mali začať pracovať čo najskôr, samozrejme sa najskôr musíme dohodnúť na zadaniach. Preto budem možné zadania postupne zverejňovať na tejto stránke, ale očakávame aj iniciatívu z vašej strany. Aby ste robili najmä to, čo vás zaujíma.

Na semestrálnej práci môžete pracovať každý samostatne, ale preferujeme vznik mikrokolektívov pozostávajúcich z dvoch až troch študentov. Samozrejme hĺbka analýzy a rozsah práce by mal odpovedať počtu študentov.

Zadania semestrálnych prác

Automatické prideľovanie IP adries v počítačovej sieti

Cieľ práce
Zistiť, ako funguje automatické prideľovanie IPv4 adries v počítačovej sieti a nainštalovať, nakonfigurovať a porovnať programy na prevádzkovanie DHCP servera.
Študenti
Peter Jantak
Prezentácia
Linux-DHCP.pdf

Zadávanie pravidiel pre UDEV po pripojení zariadení k počítaču

Cieľ práce
Čo sa deje po pripojení Plug&Play zariadenia? Ako zabezpečiť správne nastavenie prístupových práv k špeciálnemu zariadeniu v adresári /dev? Ako spustiť skript alebo obslužný program po pripojení? Na všetko sa dajú napísať tzv. "udev rules".
Študenti
Lukáš Fačko

Porovnanie iptables a firewalld

Cieľ práce
Vyskúšať a porovnať rôzne nástroje na konfiguráciu firewall-u v linuxe.
Študenti
Viliam Čillík